2018-12-18 : SRI VAIKUNDA EKADASI 2018-12-23 : PRANAYA KALAGA UTSAVAM
FESTIVAL IN THIS YEAR
May-2018
2018-05-10: SRI HANUMANTH JEYANTHI-TELUGU |
2018-05-25: SRI VARATHARAJAR JEYANTHI |
July-2018
2018-07-03: THIRU KOILAZHVAR THIRUMANJANAM |
2018-07-17: AANIVARAI ASTHANAM |
2018-07-27: CHANDRA KIRAHANAM |
August-2018
2018-08-03: AADI PERUKU |
2018-08-04: SRI AANDAL THIRUVADIPOORA UTSAV BEGINS |
2018-08-13: SRI AANDAL THIRUVADIPOORA UTSAV END |
2018-08-21:THIRU KOILAZHVAR THIRUMANJANAM |
2018-08-24: VARALAKSHMI VIRATHAM |
2018-08-31: PAVITHROTSAVAM BEGINS |
September-2018
2018-09-02: PAVITHROTSAVAM BEGINS |
2018-09-03: SRI KRISHNA JEYANTHI |
2018-09-04: URIYADI UTSAVAM |
August-2018
2018-08-12: BRAHMOTSAVAM BEGINS-ANGURARPANAM |
2018-08-13: THVAJAROHANAM,BIG SESHA VAHANAM |
2018-08-14: SMALL SESHA VAHANAM, ANNAPAKSHI VAHANAM |
September-2018
2018-09-15: SIMHA VAHANAM,MUTHU PANDAL VAHANAM |
2018-09-16: KALPA VIRUKSHA VAHANAM, SARVA BOOBALA VAHANAM |
2018-09-17: MOHINI THIRUKOLAM, KARUDA SEVAI |
2018-09-18: HANUMANTH SEVAI, VASANTHOTSAVAM, THANGA RATHAM, KAJA VAHANAM |
2018-09-19: SURYA PRAPAI, CHANDIRA PRAPAI |
2018-09-20: THIRU THER, KUTHIRAI VAHANAM |
2018-09-21: SRI SAKRASNANAM, THVAJA AVAROHANAM |
October-2018
2018-10-09: NAVARATHIRI BRAHMOTSAVAM BEGINS
2018-10-14: MOHINI THIRUKOLAM, KARUDA SEVAI |
2018-10-17: THIRU THER, KUTHIRAI VAHANAM |
November-2018
2018-11-13:PUSHPA YAGAM BEGINS
2018-11-14:PUSHPA YAGAM END
2018-11-20:KAISIKA THUVATHASI
December-2018
2018-12-04:THIRU KOILAZHVAR THIRUMANJANAM |
2018-12-07: ATHYAYANA UTSAVAM BEGINS
2018-12-18: SRI VAIKUNDA EKADASI
2018-12-23: PRANAYA KALAGA UTSAVAM
2018-12-31: ATHYAYANA UTSAVAM END